Cách cấu hình mạng LAN trong văn phòng (1)

Tôi có 1 máy chủ, 20 máy trạm, 1 máy in A3 và 3 máy in A4. Vui lòng cho tôi đề xuất về cách định cấu hình mạng để sử dụng tài nguyên theo cách hiệu quả nhất.

Nguyễn vay

Trả lời:

Tôi nghĩ bạn nên làm điều này: + Đối với A3: Cài đặt máy in trên một trong 20 máy trạm mạnh nhất, sau đó chia sẻ máy in cho người khác Máy tính có thể sử dụng nó. + Đối với máy in A4: vì tối đa 3 máy thuộc loại này phải được chia để giảm gánh nặng, tức là tất cả 6-7 máy tính đều sử dụng máy in. Nó phải là một máy chủ độc lập. Nếu không cần thiết, không cài đặt các thiết bị ngoại vi, để máy chủ không phải làm việc nhiều, do đó tránh được các lỗi nhỏ. Chúc các bạn thành công. -Jiang Hong Khánh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *