Cách chặn số không trong Excel

Khi thực hiện tính toán trong Excel, bạn có thể thấy số 0 ở nhiều vị trí trong bảng tính. Khi thẩm mỹ không đạt yêu cầu, điều này gây khó khăn cho việc nhìn hoặc in. Bạn có thể tìm và xóa số 0, nhưng cần có thời gian và nếu đó là ô công thức, bạn phải tạo lại nó khi bạn thay đổi phép tính sau này. Trong bài viết này, tôi muốn giới thiệu một số phương pháp để nhanh chóng “tiêu diệt” “những kẻ đáng ghét”. 1- Ẩn tất cả các số không trong bảng tính:

Nhấp vào menu “Công cụ”> “Tùy chọn”, chọn tab “Xem”. Xóa hộp kiểm 0 giá trị 0. Sử dụng định dạng số để ẩn các số không trong các ô đã chọn: -Chọn các ô có 0 chữ số được ẩn. Nhấp vào menu Định dạng> Ô (hoặc nhấn Ctrl + 1) và chọn tab “Số”. -Trong hộp “Danh mục”, chọn “Tùy chỉnh”. Trong hộp Loại, nhập 0; -0 ;; @. 3- Sử dụng định dạng có điều kiện để ẩn 0 được trả về bởi kết quả công thức:

– Chọn ô của số 0 cần ẩn – nhấp vào menu “Định dạng”> “Định dạng có điều kiện”. Trong khu vực bên trái, chọn “Giá trị ô là”, chọn “Bằng” trong khu vực tiếp theo, sau đó chọn khu vực 0 bằng với loại sau. -Nhấp vào nút “Định dạng” và chọn tab “Phông chữ”. Trong hộp “Màu”, chọn màu trắng (hoặc màu nền của bảng tính). Nhấn OK hai lần. 4- Sử dụng công thức để ẩn số 0 hoặc thay thế nó bằng dấu gạch ngang (-): Giả sử bạn có các số 5, 5 tương ứng trong các ô A1 và A2. Khi bạn nhận được A1-A2, kết quả sẽ là 0. Bạn có thể sử dụng công thức sau để ẩn số 0 hoặc thay thế nó bằng dấu gạch ngang (-):

= IF (A1-A2 = 0, “”, A1-A2) = IF (A1- A2 = 0 , “-“, A1-A2) 5-Ẩn số 0 trong bảng trục: -Trong thanh công cụ bảng trục, nhấp vào bảng xoay và chọn tùy chọn bảng. -Kiểm tra hộp để hiển thị các ô trống. Nếu bạn muốn thay thế số 0 bằng các ký tự khác, vui lòng nhập nó vào ô bên cạnh; nếu không, nếu bạn muốn ẩn số 0, vui lòng để trống ô này Nguyễn Hữu Ducdpfuturestar@yahoo.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *