Tải bài hát từ trang web (2)

chào buổi sáng mọi người! Có ai biết làm thế nào để tải xuống âm thanh hoặc video từ http://www.ksvn.com/l Library / com.htm hoặc nhận trợ giúp. Cảm ơn rât nhiều.

MA

Trả lời:

www.ksvn.com không cho phép bạn tải nhạc hoặc video về máy tính mà chỉ có thể nghe trực tiếp trang web của nó. Để có thể nghe nhạc trên trang web này, máy tính của bạn phải có chương trình Real Player. Nó là một phần mềm thường được sử dụng để nghe các luồng âm thanh trực tuyến. Nếu chương trình này đã được cài đặt, khi bạn nhấp vào bài viết trong http://www.ksvn.com/l Library / comedy.htmlm, Real Player sẽ tự động mở để phát bài hát.

Có một chút khó khăn khi xem video trực tuyến tại Việt Nam, đôi khi vì tốc độ kết nối chậm, đôi khi không thể. Bạn phải chịu đựng rất nhiều. Xin lưu ý rằng việc ngắt kết nối không được phép trong khi nghe nhạc.

Hãy vui vẻ.

gianghongthanh@yahoo.com Không tải xuống ở định dạng thông thường. Bạn có thể sử dụng URL Snooper http://www.geocities.com/urlsnooper/ với Streambox Vcr Suite (http://streamboxsuite.xrs.net/), nhưng bạn có thể chia sẻ nhiều cuộc thảo luận về kem (xem thêm trợ giúp Để tìm thông tin) sử dụng phương pháp này). Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Real7ime Converter (http://r7cproj.euro.ru/indexe.htm) hoặc truy cập https://vnexpress.net/Vietnam/Vi-tinh/Kinh-nghiem/2002/12/3B9C38A0 / De ap Được sử dụng cho các tập tin âm thanh. Nói chung, nếu bạn cần các tệp trò chuyện chất lượng cao, bạn có thể sử dụng các tệp chang Kazaa để tải xuống .mp3, .avi, .mpg …

Vnerdr@yahoo.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *