Tệp .mpg trở thành .000

Tôi đã tải xuống tệp từ Internet dưới dạng tệp 5 MB, tệp là 5 MB, nhưng khi hoàn tất, nó sẽ mở tệp 000 và sẽ không khả dụng. Làm thế nào để đọc tập tin? Vui lòng da .

@ Minh

Vui lòng gửi tới: vitinh@vnexpress.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *