In báo cáo A4 trên cùng một trang (1)

Tôi có một chương trình đang chạy trong Access. Kích thước 1 = 1/4 đến A4. Xin vui lòng cho tôi biết làm thế nào để in 4 bối cảnh khác nhau trong báo cáo 1 A4. Những người bận rộn với công việc và thiếu kiên nhẫn nhận được vấn đề.

Trung Kiên

Trả lời:

Bạn vào giao diện thiết kế báo cáo, sau đó chọn tệp menu / cấu hình trang, tab: cột. Trong tab “Cột”, bạn có thể chỉ định kích thước của cột trong [Trai đến Phai] hoặc [Trên Duoi], nghĩa là đường dẫn giữa các cột. Mỗi báo cáo của bạn sẽ được in trong cột đầu tiên.

Nguyễn Trường Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *