Dầu khí Kinh Bắc ra mắt công chúng và phát hành 15 triệu cổ phiếu

Tổng công ty Đầu tư và Xây dựng Dầu khí Kinh Bắc (PVC-KBC) đã được đăng ký niêm yết 15 triệu cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Vốn đăng ký và vốn đăng ký thực tế là 150 tỷ đồng.

Cơ cấu sở hữu của PVC-KBC bao gồm 100% cổ đông nhà nước. Các lĩnh vực hoạt động chính của Dầu khí Kinh Bắc là xây dựng các dự án dầu khí, dân dụng, công nghiệp, giao thông và thủy lợi, công ty vật liệu xây dựng, máy móc thương mại, thiết bị xây dựng và xuất nhập khẩu của ngành dầu khí .

T.L

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *