Tìm hiểu 10 TCP / IP mỗi ngày (Phần 8)

Lớp truy cập mạng là phần “bí mật” nhất của lớp TCP / IP. Về cơ bản, lớp truy cập mạng quản lý tất cả các dịch vụ và chức năng cần thiết để di chuyển dữ liệu sang mạng vật lý. Những trách nhiệm này bao gồm:

– tương tác với card mạng máy tính.

– Phối hợp quá trình truyền dữ liệu theo các quy ước đã xác định.

– Định dạng dữ liệu theo đơn vị gọi là ma trận (khung) và chuyển đổi chúng thành dòng sóng điện từ hoặc xung điện có thể đi qua các máy phát trung gian.

– Kiểm tra ma trận dữ liệu đầu vào để tìm lỗi.

– Thêm thông tin kiểm tra lỗi vào ma trận gửi để máy tính nhận có thể phát hiện lỗi.

– Xác nhận rằng ma trận thông tin đã được nhận, nếu không được xác nhận, sau đó gửi lại dữ liệu. Lớp truy cập mạng chỉ định thứ tự tương tác với phần cứng mạng và truy cập vào bộ trung gian hòa giải.

Mặc dù nguyên tắc hoạt động của nó rất phức tạp, nhưng đối với người dùng thông thường, quyền truy cập vào lớp truy cập mạng gần như vô hình.

Văn Bình

Sau đây: lớp truy cập mạng và mô hình OSI

ShowTopic

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *