SCIC không có kế hoạch thoái vốn Baomin

Tại cuộc họp thường niên của Baomin AG gần đây, nhiều nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu BMI đã lo ngại về việc rút cổ đông đại chúng. Một trong những cổ đông cho biết, doanh thu của Baomin đã chậm lại trong hai năm qua và sẵn sàng tìm hiểu lý do tại sao. Đồng thời, nhà đầu tư cũng bày tỏ sự nghi ngờ rằng công ty đã bị ảnh hưởng bởi việc thoái vốn của các cổ đông bao gồm công ty kinh doanh vốn nhà nước (SCIC). Giai đoạn này.

Trả lời về vấn đề này, ông Trần Vĩnh Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Baomin, đã chia sẻ công ty góp vốn vào vốn của công ty. Đây là một chính sách để tiếp tục hoạt động kinh doanh cốt lõi của nó, hầu hết trong số đó đã rút khỏi doanh nghiệp. “Do việc thoái vốn, đầu tư vốn của Ban Minh rất nhỏ, do đó, nó sẽ không ảnh hưởng đến tình trạng kinh doanh của nó. Deutsche Bank cho biết Ngân hàng Standard Chartered không và không có ý định thanh toán Bao Min trong giai đoạn này. – Báo cáo thường niên của Bao Min cho thấy đến năm 2013. Vào ngày 6 tháng 5, cổ đông lớn nhất của công ty là Standard Chartered Industries, với tỷ lệ sở hữu là 50,7%, tương đương với số vốn 382,7 tỷ đồng của Việt Nam. Ngoài ra, bộ phận này còn có nhiều cổ đông quốc gia khác, như Vietnam Airlines (5,63%), Tập đoàn Sông Đà (1,85%), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (8,8%) … Tuy nhiên, trong quý đầu tiên của năm nay, hầu hết các công ty này đã bán vốn hoặc bán cổ phần của mình .

Theo đại hội cổ đông công ty Theo tài liệu, tổng doanh thu của Bảo Minh năm 2013 đạt 2776 tỷ dinar, chiếm 96% kế hoạch, đặc biệt là doanh thu bảo hiểm gốc đạt 300 tỷ đồng, chiếm 93,2% kế hoạch hàng năm. Sau khi lợi nhuận vượt quá 90 tỷ đồng.

Ông Lê Văn Thành – Giám đốc điều hành Bảo Minh sai d. Kết quả kinh doanh bảo hiểm gốc phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố như hoạt động, bồi thường và quản lý. Chi phí hợp lý. Hãy chuẩn bị, hiệu suất hoạt động của Baoming có thể tốt hơn. Tuy nhiên, so với thị trường, do một số hoạt động hiện có, tốc độ tăng trưởng của Baoming vẫn rất thấp. Ông Thanh nói rằng theo biên bản họp của các cổ đông của công ty, như Khó khăn và điểm yếu như tăng khối lượng bán hàng do các kênh bán lẻ gây ra. Doanh thu là 2,895 nghìn tỷ đồng, tăng 4,3%. Trong số đó, thu nhập phí bảo hiểm gốc là 243,43 tỷ đồng, tăng 6,2%. Lợi nhuận sau thuế ước tính là 105,3 tỷ đồng. Năm 2015, là một phần trong kế hoạch tái tổ chức của Thủ tướng Chính phủ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, công ty phải rút dần vốn từ 376 công ty, bao gồm Dabao Rubao. Việt Nam, Vinaconex, Ngân hàng Hàng hải, v.v. Chỉ có 10 công ty niêm yết được liệt kê trong danh mục thoái vốn, SCIC Tổng giá trị cổ phiếu vượt quá 14 nghìn tỷ đồng.

Zhong Vi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *