Trình cài đặt bình luận Linux 7.3 (1)

Bây giờ, tôi đang sử dụng Win Me và tôi muốn cài đặt các hệ điều hành Linux khác. Làm thế nào để làm nó?

Nguyễn Quý Lộc

Trả lời:

Khi bạn cài đặt Linux và máy tính của bạn đã có hệ điều hành, Linux sẽ nhận ra và sử dụng LiLo (Trình tải Linux) để cho phép cả hai hệ thống chạy. Linux rất dễ cài đặt theo cách của SuSe, Redhat, Debian …, bạn không cần biết nhiều về Linux trong quá trình cài đặt.

Michael N

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *