Trang web Modem tốt nhất (2)

Tôi đang sử dụng VNN1260 tại TP HCM. Khi tôi sử dụng phần mềm (ví dụ: Modem Booster …) để tối ưu hóa modem, chương trình cần nhập “địa chỉ trang web của nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn” hoặc “địa chỉ của máy chủ”. .. vui lòng cho tôi nhập một trong các địa chỉ sau: www.hcmpt.vnn.vnwww.netsoft.vnn.vnhome.vnn.vnwww.vnn.vnvdc.com.vn

Tôi đã gọi cho dịch vụ khách hàng của VNN một lúc Nhưng họ đã không làm tốt. Vậy ai đó có thể trả lời VNN không? Cảm ơn rât nhiều.

Vo

Trả lời:

Không có phần mềm nào có thể làm cho modem nhanh hơn (ngoại trừ trình điều khiển được tạo bởi nhà sản xuất). Bạn không nên sử dụng chúng cho bất kỳ mục đích nào. Nếu bạn sử dụng truy cập từ xa, tốc độ rất hạn chế và sử dụng phần mềm như vậy sẽ chỉ làm chậm modem.

Đồng Ngô

Hay từ http: //home.vnn. vn / Chuyển đến phần “Cấu hình địa chỉ web” của Trình hướng dẫn cấu hình ModemBoost (nếu bạn đang sử dụng VDC ISP). Hoặc chạy “Điều chỉnh” (điều chỉnh tự động hoặc thủ công) từ menu “Hiển thị chương trình chính”. Có thể cần phải “điều chỉnh” vì ModemBoost được khởi động sau khi sử dụng PC để chạy chẩn đoán từ PC đến ISP. Nó tối ưu hóa cài đặt modem và truyền dữ liệu giữa modem, ISP và Web. Hoặc đọc phần trợ giúp trực tuyến ModemBoost để hiểu nó và sử dụng nó để hiểu nó. ModemBoost sẽ giúp truy cập Internet nhanh hơn, điều này thật tuyệt nếu bạn sử dụng truy cập từ xa. Cái gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *