Macromedia Flash tự học (1)

bạn tốt của bạn. Tôi thích ứng dụng Macromedia Flash và tôi muốn tìm hiểu từ họ tài liệu, CD-ROM hoặc web (học từ bạn). Hy vọng bạn có thể cung cấp hướng dẫn nghiên cứu hữu ích và thông tin để giúp tôi. Chuột cam trên

LHK

Trả lời:

Bạn sẽ truy cập trang web này http://www.diendantinhoc.net/tute/hethong/flash-abc/.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *