Cấu hình mạng (1)

Vui lòng cho tôi biết rằng bạn có thể cần định cấu hình máy tính khi bắt đầu mua, sau đó định cấu hình máy tính: máy chủ, số và số, như sau: -làm thế nào để cài đặt trình điều khiển chính, sử dụng gì sau khi sử dụng trình điều khiển chính trên máy tính và sử dụng cái gì ? Cái gì tiếp theo? -Sau khi cài đặt win 2000 cho máy tính cá nhân, làm cách nào để định cấu hình máy tính xách tay (có thể kết nối với Internet)? Cảm ơn rât nhiều!

Thị Trang

Trả lời:

Bạn có nhiều câu hỏi. Câu hỏi liên quan đến nhiều kỳ thi là cách tốt nhất để tìm các chuyên gia kỹ thuật. Hoặc bạn có thể liên hệ với tôi: tdxugeho@yahoo.com (YM: sptho_formal), biết tôi sẽ giúp bạn sử dụng YM như thế nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *