Cổ phiếu VIP được niêm yết vào ngày 24 tháng 1

Phó Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (ATM) Trần Công đã công bố kết quả giao dịch và kế hoạch xếp hạng tại cuộc họp báo được tổ chức sáng nay. Ông giới thiệu các thông tin trên. Ông Trần Phương cho biết, 2,8 tỷ cổ phiếu BID đã được niêm yết chính thức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24 tháng 1, và giá ước tính là 18.700 đồng Việt Nam. . Ảnh: PV

Việc đăng ký của Trump liệt kê tất cả các hoạt động hiện có, liên quan đến hơn 2,8 tỷ đơn vị và tổng giá trị được trích dẫn theo mệnh giá vượt quá 28.112 tỷ đồng.

VIP đã cung cấp thành công của ngân hàng tiết kiệm điện thoại công cộng đầu tiên trong nửa cuối năm 2011. Tuy nhiên, do điều kiện và điều kiện thị trường không thuận lợi, ngân hàng đã bỏ lỡ ưu đãi nhiều lần. Trần Phương, phó tổng giám đốc, chia sẻ với báo chí rằng ban giám đốc tin rằng lựa chọn phát biểu vào thời điểm này là phù hợp.

Nhà lãnh đạo cũng tiết lộ rằng ông đang tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược. Chiến lược nước ngoài, và sẽ báo cáo với Ngân hàng Quốc gia trong tương lai gần.

Giám đốc điều hành của BTS cũng tuyên bố rằng tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2013, tổng tài sản của ngân hàng đã tăng 12% so với đầu năm. , Đạt 550 nghìn tỷ đô la. Tốc độ tăng trưởng huy động vốn và dư nợ đạt hơn 16%. Nợ xấu được kiểm soát ở mức 2,3%.

VIP cũng thông báo rằng lợi nhuận dự kiến ​​trong năm 2014 sẽ đạt ít nhất 6 nghìn tỷ đồng và nợ xấu sẽ không vượt quá 2,6%. -Vice Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) công bố hiệu quả kinh doanh và kế hoạch xếp hạng tại buổi họp báo hôm nay. Ông Trần Phương cho biết, 2,8 tỷ cổ phiếu BID đã được niêm yết chính thức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24 tháng 1, và giá ước tính là 18.700 đồng Việt Nam.

TOUR đã ký thỏa thuận liệt kê tất cả các hành động hiện tại. Hữu có 2,8 tỷ đơn vị với tổng mệnh giá hơn 28,12 tỷ USD.

Ngân hàng đã phát hành cổ phiếu ra công chúng từ cuối năm 2011, nhưng do điều kiện thị trường và giờ làm việc không thuận lợi, ngân hàng này đã nhiều lần lỡ hẹn. Trần Phương, phó tổng giám đốc, chia sẻ với báo chí rằng ban giám đốc tin rằng lựa chọn phát biểu vào thời điểm này là phù hợp.

Bởi vì nhà nước sở hữu hơn 95% vốn cổ phần của ngân hàng, tỷ lệ cổ phần có thể chuyển nhượng tự do (thả nổi) chỉ khoảng 4,25%. Ông Trần Phương lo lắng rằng lãi suất thay đổi này rất khó thu hút các nhà đầu tư. Ông nói: “Lãi suất tương tự, nhưng số lượng cổ phiếu tương đối lớn. Theo nguyên tắc quỹ nhất định, lãi suất thay đổi có thể lên tới 5%. Sau BID, họ sẽ xem xét lại, đặc biệt là với các công ty quản lý quỹ chuyên nghiệp. Họ sẽ báo cáo với Ngân hàng Quốc gia trong tương lai gần. Tuy nhiên, ông Phương từ chối tiết lộ danh tính và quốc tịch của các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài do đàm phán của ông. : “Điều này sẽ được thực hiện cẩn thận và linh hoạt. Không rõ liệu năm nay sẽ được tìm thấy hay không, nhưng nếu các đối tác đàm phán được xác định rõ ràng và lựa chọn là sáng suốt, họ sẽ cố gắng tăng tốc càng sớm càng tốt. .

Đại diện của Tenc cũng cho biết, bộ phận tư vấn ngân hàng của ngân hàng là Morgan Standley. Hiện tại, tỷ lệ nắm giữ “phòng” cao nhất đối với các nhà đầu tư nước ngoài là 30% cho các nhà đầu tư chiến lược của nước ngoài là 30% Ông Chen Fuwang tuyên bố rằng ông sẽ là nhà đầu tư chiến lược (20% vốn nắm giữ) và nhà đầu tư tài chính (5-10% vốn nắm giữ). Tuy nhiên, ngay cả khi một đối tác chiến lược muốn nắm giữ hơn 20% vốn, Các ngân hàng cũng có thể xem xét và xin phép .

Tại buổi họp báo, lãnh đạo của Tenc cũng báo cáo kết quả. Đến ngày 31/12/2013, tổng tài sản của ngân hàng tăng 12% so với đầu năm, đạt 550 nghìn tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng huy động vốn và dư nợ đạt hơn 16%. Nợ xấu giảm xuống còn 2,3%. Lợi nhuận trước thuế trước khi sáp nhập đạt 5.233 tỷ đồng. 1.285 tỷ đồng. Theo dữ liệu do ông Trần Phương cung cấp, khoản dự phòng rủi ro là 7.700 đồng. Ngân hàng cũng thông báo rằng lợi nhuận tối thiểu năm 2014 phải đạt 6 nghìn tỷ đồng và nợ xấu không vượt quá 2,6% .- Thanh Thành Lan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *