Không thể đọc nội dung email

Tại sao tôi không thể sử dụng thông báo sau và thông báo sau:

Lỗi phần mềm: write-open /wwwroot/htdocs/mime-tmp/2003-08-04/8250.786683793231.50934974287765/msg-25824-1. html: Không có tệp hoặc thư mục loại này trên /usr/local/lib/perl5/site_perl/5.6.0/MIME/Body.pm dòng 414. Để được giúp đỡ, vui lòng gửi email đến quản trị trang web (hungnm @ vasc .com. Vn) với thông báo lỗi này và thời gian và ngày xảy ra lỗi.

Tôi hy vọng bạn có thể giúp tôi. Cảm ơn bạn! Trương Vũ Dang

Vui lòng gửi tới: vitinh@vnexpress.net.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *