Làm thế nào để ghi lại một đĩa với hình ảnh và âm thanh?

Tôi muốn hỏi làm thế nào để lưu ảnh với Minh. Cảm ơn bạn.

Anh Tuấn

Xin gửi đến: vitinh@vnexpress.net.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *