Lỗi Internet (1)

Tôi sử dụng Win 2000. Khi tôi đã truy cập Internet được một lúc, thông báo sau xuất hiện: Tệp svchost.exe đã phát sinh lỗi và chương trình sẽ đóng. Vào thời điểm đó, tôi không thể mở một cửa sổ mới (mở trong cửa sổ tin tức) hoặc nếu tôi nhấp vào liên kết và nó có chế độ để tự động mở một cửa sổ mới, thì nó sẽ không xuất hiện. Bạn có thể giúp tôi được không?

chanthanh

Trả lời:

Nguyễn Đình Tuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *