MKP rời phòng ở mức 45.000 đồng

MKP sẽ bị hủy từ ngày 12 tháng 7 – từ ngày 12 tháng 7, cổ phiếu MKP của Công ty TNHH hóa chất dược phẩm Mekphar sẽ chính thức rời khỏi thị trường chứng khoán. Bởi vì nó có giá trị danh nghĩa cao hơn mức trung bình của thị trường, nó được gọi là “người khổng lồ”.

Do đó, hơn 10,1 triệu cổ phiếu sẽ được phát hành chính thức, với tổng giá trị (tính theo giá trị danh nghĩa) là 101,1 tỷ đồng do tổ chức lại cổ đông nước ngoài và hủy niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.

Cổ phiếu MKP được niêm yết trên Minh-Ville của Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh, giá cao hơn so với thị trường chung, cao nhất là hơn 45.000. Tuy nhiên, gần đây, do những tác động bất lợi của kênh đầu tư này, cổ phiếu của MKP cũng tiếp tục biến động, tăng và giảm.

Trước đây, Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh cũng chứng kiến ​​việc thông qua nhiều chứng khoán niêm yết. Tuy nhiên, mệnh giá của hầu hết các cổ phiếu này rất thấp, chỉ 1.000 đồng. Lý do chính là mất mát trong nhiều năm. Nói chung, Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh đã ban hành Thông báo số 46 về hủy niêm yết cổ phiếu vào đầu tháng Năm. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex (mã CAD). -Từ ngày 4/6, các cổ phiếu trị giá hơn 8,7 nghìn đô la Canada sẽ bị hủy, trị giá 87 tỷ đồng. SEO. Lý do là công ty đạt được lợi nhuận sau thuế âm trong ba năm liên tiếp dựa trên báo cáo tài chính đã kiểm toán (3,04 tỷ đồng năm 2009, 32,37 tỷ đồng năm 2010 và 32,278 tỷ đồng năm 2011). Công ty cổ phần là một hành động khác khơi dậy sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư, và luôn gặp phải những khó khăn và thua lỗ. Basa (mã BAS). Đầu tháng 5, chức danh cũng phải chính thức rời khỏi Văn phòng Công tố viên Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi quyết định rời khỏi văn phòng công tố viên công cộng, BAS, 9,6 triệu cổ phiếu (với tổng giá trị 96 tỷ đồng Việt Nam) đã chính thức bị hủy đăng ký. Lý do là Barcelona AG đã kiểm toán kết quả giao dịch trong ba năm liên tiếp.

Gần đây, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã đưa ra một loạt các quyết định về các vấn đề sau – cụ thể là Gentraco Seafood Co., Ltd., được niêm yết chính thức trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, sẽ được chia sẻ trong khu vực cảnh báo từ ngày 5 tháng 7 (mã GFC). Lý do là do các công ty mẹ của cổ đông, các cổ đông của nhóm lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 là âm, vượt quá 10 tỷ dinar. Kể từ ngày 3/7, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cũng đã chính thức cảnh báo về cổ phiếu của Công ty TNHH Thép Bắc Việt (mã chứng khoán BVG). Lý do là lợi nhuận trước thuế trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 đã được kiểm toán là âm.

(VnMedia)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *