Ông Nguyễn Sỹ Công thôi giữ chức TGĐ Coteccons

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD) vừa công bố nghị quyết, phê chuẩn ông Nyyy Sy Cong từ chức tổng giám đốc từ ngày 5 tháng 8, và nhiệm kỳ của ông sẽ hết hạn. Từ ngày 21/6, Công cũng rút khỏi hội đồng quản trị Coteccons, ngay trước khi công ty thông báo đã “thực hiện các bước quan trọng để giải quyết các vấn đề quản trị công ty” với nhóm cổ đông. . .

Ông Nguyễn Sỹ Công tại cuộc họp thường niên vào cuối tháng 6 năm 2020. Ảnh: Quỳnh Trần.

Trong trường hợp không có nhân viên mới, Coteccons đã bổ nhiệm ông Võ Thanh Liêm-Phó Tổng Giám đốc và Quyền Giám đốc điều hành làm Giám đốc, người có quyền và nghĩa vụ tương tự theo Điều khoản của Hiệp hội. — Ông Liêm sinh năm 1977 và đã làm việc tại Coteccons từ năm 2002. Ông được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc của Coteccons từ tháng 9 năm 2017, chịu trách nhiệm xây dựng và lắp đặt, mở rộng quan hệ nhà đầu tư và hoạt động tại Văn phòng Hà Nội. Tổng giám đốc lâm thời mới của ông Võ Thanh Liêm-Coteccons. Ảnh: CTD .

Coteccons cũng thông báo Phó Tổng giám đốc Trần Quang Quân từ nhiệm và bổ nhiệm ông Bolat Duisenov do Chủ tịch Nguyễn Bá Dương làm người đại diện theo pháp luật.

Hội đồng quản trị Colatcons đã được bầu làm ông Bolat. Tại cuộc họp thường niên diễn ra vào cuối tháng 6, một doanh nhân người Kazakhstan có 15 năm kinh nghiệm đầu tư và là giám đốc điều hành của Kusto Vietnam-Kustocem Pte. Cổ đông của Ltd., nắm giữ 17,55% vốn của Coteccons.

Coteccons cho rằng việc bổ nhiệm nhiều nhân viên từ các nguồn lực mới và hiện có thể hiện cam kết của hội đồng quản trị và cổ đông trong việc “duy trì và bảo vệ di sản”. Và bản sắc “, nó phải cởi mở và mang lại những thay đổi tích cực cho công ty.

” Các thành viên hội đồng quản trị, sau khi xem xét và tán thành quan điểm của mọi người, đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc ‘lắng nghe và công nhận. Coteccons’ Trong tuyên bố được đưa ra vào chiều ngày 6 tháng 6, các giám đốc điều hành của công ty cũng tuyên bố rằng hội đồng quản trị của hội đồng quản trị sẽ được tổ chức lại và tổ chức lại thành các ủy ban đặc biệt để phục vụ như tư vấn và ra quyết định – Coteccons v năm nay doanh thu và lợi nhuận hợp nhất là 16 nghìn tỷ đồng. Và 600 tỷ đồng, giảm lần lượt 32,6% và 15,5%. Năm ngoái.

Ban lãnh đạo ngành xây dựng cho biết kế hoạch kinh doanh giảm, nhưng hợp lý khi dịch bệnh sụt giảm nghiêm trọng. Đã cung cấp nhiều dự án cho công ty nhưng vì không muốn chạy theo chỉ tiêu doanh thu, họ phải thương lượng để có lãi, thậm chí không thu hồi được vốn nên từ chối.

Trong nửa đầu năm, doanh thu của công ty đã vượt 7.250 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế và đồng Việt Nam vượt 280 tỷ USD, lần lượt giảm 25% và 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Dịch vụ xây dựng là một phần quan trọng trong cơ cấu thu nhập, một phần nhỏ đến từ thiết bị xây dựng và tiền thuê văn phòng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *