Cách thay đổi tệp nhạc (1)

Tìm ra lệnh cấm của riêng bạn! Tôi có tệp nhạc trên máy tính của mình không: MP3, Windows Media … Làm cách nào tôi có thể chuyển tệp ở định dạng Windows Media, tệp âm thanh MP3? Cảm ơn rât nhiều. Tôi có tệp Photoshop 7.0 từ Kazaa, nhưng tôi không thể định cấu hình nó. Nếu nó được giải nén, tôi đã làm nó, nhưng nó vẫn không thể được cấu hình, xin vui lòng giúp tôi. Cảm ơn bạn rất nhiều .

Long Phạm

Trả lời:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *