Khôi phục khóa USB (1)

Ổ USB 64 MB của tôi bị hỏng, chỉ còn lại 59 MB. Tôi có thể khôi phục lại 64MB không? Tương tự, nếu đĩa mềm bị hỏng và giảm dung lượng, làm thế nào để phục hồi nó? Các nhà sản xuất ổ cứng thường làm tròn đến 1 KB = 1000 byte. Tuy nhiên, hệ điều hành vẫn xem xét 1 KB = 1024 byte (hoàn toàn giống nhau). Thông thường, dung lượng thực tế của đĩa cứng luôn nhỏ hơn dung lượng do nhà sản xuất khai báo. Ví dụ, ổ cứng 20 GB thực sự chỉ vượt quá 18 GB.

— Đồng Ngô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *