Ngân hàng nào trả lãi tiết kiệm cao nhất?

Việc tổng hợp các thống kê lãi suất cao nhất sau đây là dưới 1 tỷ dinar, với thời gian từ một năm trở xuống, bao gồm các giao dịch không cần đơn và các ứng dụng trực tuyến. Lãi suất là một báo giá chính thức và không bao gồm thỏa thuận thực tế giữa ngân hàng và từng khách hàng (khách hàng, VIP, người gửi tiền).

Nhìn chung, mức lãi suất gần đây đã cho thấy một xu hướng giảm. , Mục đích là để giảm lãi suất cho vay hỗ trợ tài chính. Vì lãi suất được gửi trực tuyến thường cao hơn 0,1-0,3% so với lãi suất của các khoản tiền gửi không cần kê đơn và thậm chí cao tới 0,6%, kết quả thống kê chủ yếu là lãi suất được gửi trực tuyến.

* Lãi suất, người gửi tiền nên chú ý đến uy tín của ngân hàng, chất lượng tài sản và dịch vụ

Quỳnh Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *