Nhập tiếng Việt vào Eudora 5.0 (1)

Tôi sử dụng Eudora 5.0 Pro. Chương trình đã nhận được một lá thư viết bằng mã unicode, đọc rất tốt, nhưng khi tôi trả lời tin nhắn này, miễn là tôi gõ tiếng Việt, các từ tiếng Việt sẽ được chuyển đổi thành các ký tự không thể đọc được khác. Các chữ cái họ gửi cũng thay đổi hình thức: bàn phím tiếng Việt là phông chữ Arial Unikey. Xin vui lòng cho tôi biết làm thế nào để giải quyết nó. Cảm ơn bạn.

MinhThành

Trả lời:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *