Tỷ lệ tiết kiệm thấp hơn

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – một trong bốn ngân hàng quốc doanh lớn nhất, vừa mất 0,2 điểm phần trăm đối với tất cả các kỳ hạn hàng đầu trong 12 tháng tới. Lãi suất huy động kỳ hạn 1 tháng giảm xuống 3,3%, kỳ hạn 3 tháng giảm xuống 3,6%, kỳ hạn 6 tháng lãi suất tiết kiệm chỉ còn 4,2%. Khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy trong kỳ hạn 12 tháng sẽ được nhận lãi suất 6%, và tối đa 6,1% trong thời gian 24 tháng. , Đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, 4 điểm phần trăm. Do đó, lãi suất giao dịch không kê đơn từ một tháng đến dưới sáu tháng giảm 0,15 điểm phần trăm xuống 3,8%.

– Lãi suất từ ​​6 tháng đến dưới 12 tháng, lãi suất giảm 0,4% từ 0,4% xuống 5,8%. Lãi suất kỳ hạn 12 tháng dưới 100 tỷ đồng tăng từ 6,8% lên 6,4%. Tương tự, sự sụt giảm trong dài hạn đã diễn ra mạnh mẽ. .

Biểu lãi suất VPBank mới bắt đầu từ giữa tháng 9 sẽ giảm 0,1% lãi suất cho một số kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng. Đồng thời, lãi suất huy động kỳ hạn dưới 3 tháng tăng nhẹ 0,05%.

Đồng thời, Techcombank hiện giảm 0,2-0,3 điểm phần trăm so với kỳ hạn từ 1 đến 6 tháng. Khi gửi tiết kiệm thông thường tại quầy, lãi suất sẽ giảm từ 2,75-3,1% xuống 2,55-2,9% trong một tháng, thấp hơn nhiều so với giới hạn trên 4,5%. Được ủy quyền theo quy định của Ngân hàng Quốc gia. Tùy theo độ tuổi và số tiền gửi, lãi suất kỳ hạn 6 tháng cũng giảm xuống còn 4,3-4,7%.

Từ cuối năm 2019 đến nay, cùng với quyết định giảm lãi suất tối đa của các ngân hàng hộ gia đình, các ngân hàng trong nước cũng có nhiều đợt giảm lãi suất tiết kiệm.

Theo CTCK Ngân hàng Viễn thông Việt Nam (VCBS), xu hướng giảm của lãi suất tiết kiệm sẽ tiếp tục. Trong bối cảnh thanh khoản dồi dào và ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh tới nhu cầu tín dụng, VCBS vẫn giữ nguyên dự báo lãi suất huy động bình quân các kỳ hạn có thể giảm 0,8 – 1 điểm phần trăm. Tất cả các mùa. Bây giờ .

Quỳnh Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *