Hai cách để trả nợ ngân hàng

Trả lời:

Hiện tại ABBanh và nhiều ngân hàng áp dụng các hình thức trả nợ phổ biến sau:

Trả góp theo kho gốc khoản vay chỉ áp dụng cho khoản vay tín chấp (vay không thế chấp bất động sản). Khách hàng sẽ trả gốc hàng tháng cộng với lãi suất cố định hàng tháng. Ví dụ: Bạn vay 200 triệu đồng, lãi suất hàng tháng là 1%, sẽ trả dần trong vòng 40 tháng. Do đó hàng tháng bạn phải trả một khoản cố định: 5 triệu đồng tiền gốc và 2 triệu đồng tiền lãi. Bao gồm cả gốc và lãi (lãi tính theo số nợ thực tế). Do đó, tiền lãi hàng tháng khách hàng phải trả sẽ giảm dần hàng ngày. Ví dụ: Bạn vay 200 triệu đồng, trả dần trong vòng 40 tháng, lãi suất hàng tháng là 1%. Do đó, số tiền gốc mà bạn phải trả mỗi tháng là 5 triệu đồng. Trong tháng đầu tiên bạn phải trả số tiền gốc là 5 triệu đồng cộng với tiền lãi là 2 triệu đồng. Sang tháng thứ hai, số nợ còn lại của bạn chỉ là 195 triệu đồng. Do đó, số tiền khách hàng phải trả trong tháng thứ hai bằng tiền gốc là 5 triệu đồng và lãi suất là 1,95 triệu đồng. Số tiền lãi sẽ giảm dần dựa trên số nợ còn lại hàng tháng.

Giám đốc Ngân hàng Bán lẻ Dam ABAB Bank Thái Lan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *