Bạn có muốn đầu tư 500 triệu euro để mở một nhà máy in?

Tôi cũng nhanh chóng duyệt thông tin trực tuyến về giá máy móc thiết bị mới và giá cho thuê. Tôi ước tính rằng 500 triệu đồng là đủ để thực hiện việc kinh doanh đó.

Vậy, nếu không có đủ tiền, tôi nên mua máy in tờ rơi, danh thiếp, áp phích, giấy gói, máy in như thế nào? Hoặc loại thiết bị nào tôi nên hạn chế? Ngoài ra, những thành tựu trong việc tham gia lĩnh vực này là gì? … Rất mong được gợi ý của độc giả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *