Tài khoản thấu chi của công ty chuyên dụng

Trả lời:

Thấu chi doanh nghiệp là giải pháp tín dụng tốt nhất, có thể đáp ứng các nhu cầu vay vốn không lường trước được để tận dụng cơ hội kinh doanh của công ty mà không cần phải xử lý hồ sơ vay vốn thông thường. Công ty có thể vượt quá số dư tài khoản tiền gửi thực tế trong thời gian ngắn. Điều quan trọng là công ty có thể sử dụng tài khoản này để thanh toán qua chuyển khoản cho nhiều đối tượng thanh toán khác nhau và đăng ký đối tượng thanh toán tại Techcombank.

Tương tự như doanh nghiệp của bạn, khi cần nhập hàng tồn kho từ các nhà cung cấp khác, điều này rất tiện lợi và thiết thực, lợi ích khi sử dụng sản phẩm sẽ tối đa hóa mục đích sử dụng kinh phí, vì sản phẩm cung cấp giải pháp linh hoạt và toàn diện Vì vậy, các công ty cũng có thể chuyển tiền từ một tài khoản đến nhiều nhà cung cấp. Tài nguyên. Mặt khác, doanh nghiệp sẽ sử dụng vốn linh hoạt và nhanh chóng do không phải đến ngân hàng làm thủ tục thanh toán mà chỉ cần thanh toán tại quầy qua phiếu chi hoặc qua ngân hàng trực tuyến. Ngoài ra, vì công ty chỉ có thể chuyển cho những người thụ hưởng cụ thể (theo sản phẩm hoặc phê duyệt), tài khoản thấu chi chuyên dụng có thể đảm bảo kiểm soát việc sử dụng tiền. ) .

(Nguồn: Techcombank)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *