Chúng ta có nên ngăn thanh mất 300 triệu đô la không?

Tôi đã chi 250 triệu đồng Việt Nam để điều hành một công ty quảng cáo nhỏ, kéo dài 9 tháng. Thật không may, cửa hàng của tôi bị mất 300 triệu. Tôi không biết phải làm gì vào lần tới? Có phải mọi người đề nghị tôi tiếp tục hay dừng lại? –Cảm ơn!

Ruan Congan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *