Hai cách để trả nợ ngân hàng

Trả lời:

Hiện tại ABBanh và nhiều ngân hàng áp dụng các hình thức trả nợ phổ biến sau:

Trả góp theo kho gốc khoản vay chỉ áp dụng cho khoản vay tín chấp (khoản vay không cần thế chấp bất động sản). Khách hàng sẽ trả gốc hàng tháng cộng với lãi suất cố định hàng tháng. Ví dụ: Bạn vay 200 triệu đồng, lãi suất hàng tháng là 1%, sẽ trả dần trong vòng 40 tháng. Do đó, bạn phải trả khoản tiền gốc cố định hàng tháng là 5 triệu đồng và tiền lãi là 2 triệu đồng.

Trả góp: Hàng tháng khách hàng sẽ đóng phí bảo hiểm bao gồm cả gốc và lãi (tính theo công nợ thực tế). Do đó, tiền lãi hàng tháng khách hàng phải trả sẽ giảm dần từng ngày. Ví dụ: Bạn vay 200 triệu rupiah và trả hết trong vòng 40 tháng, với lãi suất hàng tháng là 1%. Do đó, số tiền gốc mà bạn phải trả mỗi tháng là 5 triệu đồng. Trong tháng đầu tiên bạn phải trả số tiền gốc là 5 triệu đồng cộng với tiền lãi là 2 triệu đồng. Sang tháng thứ hai, số nợ còn lại của bạn chỉ là 195 triệu đồng. Do đó, số tiền khách hàng phải trả trong tháng thứ hai là 5 triệu đồng và 1,95 triệu đồng tiền lãi. Số tiền lãi sẽ giảm dần dựa trên số nợ còn lại hàng tháng.

Dam ABAB Giám đốc Ngân hàng Bán lẻ Thái Lan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *