200 triệu đồng có thể mở cửa hàng tiện lợi ở nông thôn?

Hiện tại, tôi là một doanh nhân trong lĩnh vực vận tải hàng hóa tại thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ tôi muốn đến quê hương (Pingshun) để mở một cửa hàng tiện lợi, nhưng tôi vẫn còn nhiều lo lắng. Làm thế nào về các thủ tục cần thiết để mở cửa hàng này … Tôi hy vọng độc giả có thể cho tôi đề xuất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *