Tiết kiệm tiền thông qua rút tiền một phần

Trả lời:

Tiết kiệm rút tiền từng phần của ngân hàng quân đội (TKRGTP) có thể được rút một phần hoặc nhiều lần, và phần gốc giữ đến ngày đáo hạn được hưởng lãi suất cao hơn. Ngoài ra, thời hạn ký gửi của sản phẩm này rất đa dạng.

Khách hàng sử dụng sản phẩm tiết kiệm này được hưởng lãi suất cạnh tranh, có thể rút gốc trước hạn, không giới hạn số lần rút, có thể chọn rút nhiều lần, bất cứ lúc nào: rút một phần hoặc toàn bộ, để Rút vốn một hoặc nhiều lần trước kỳ hạn. Tiền gốc trước hạn có thể được hưởng lãi suất theo yêu cầu và tiền gốc giữ đến ngày đáo hạn sẽ được hưởng lãi suất quy định tại ngày phát hành thẻ. Một phần rút tiền phù hợp với khoản tiết kiệm của khách hàng và không thể bắt đầu kế hoạch tài chính, vì khách hàng chỉ cần rút trước thời hạn yêu cầu, phần còn lại thực hiện như trước. Vì vậy, so với các sản phẩm khác, khách hàng có thể tránh được tình trạng lỗ lãi.

Sau khi hết hạn thẻ tiết kiệm, nếu khách hàng không có chỉ định khác, MB sẽ tự động gia hạn thẻ tiết kiệm. Sử dụng sản phẩm TKRGTP để tiết kiệm chi phí cho khách hàng với lãi suất do MB ban hành trong ngày gia hạn.

Có nhiều loại kỳ hạn cho sản phẩm này, khách hàng có thể lựa chọn: 3, 6, 9, 12, 24, 36, 48 và 60 tháng. Các loại tiền gửi đối với Đồng Việt Nam, Đô la Mỹ và Euro là khác nhau và số tiền gửi tối thiểu là 1.000.000 VND / 100 USD hoặc 100 EUR .—— (Nguồn: MB)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *