Công ty “tiền gửi trực tuyến cố định”

Trả lời:

Dựa trên các dịch vụ ngân hàng trực tuyến thông minh và tiên tiến nhất và công nghệ bảo mật thông minh nhất tại Hoa Kỳ, Techkut đã phát triển một sản phẩm “tiền gửi cố định trực tuyến” cho các doanh nghiệp.

Vì vậy, chỉ cần truy cập chi nhánh TechBank để đăng ký sử dụng F @ st ebank, công ty sẽ có thể thực hiện các hoạt động gửi tiền trong một khoảng thời gian khác nhau của mỗi tuần, tháng và năm, bất kể ở đâu, chỉ cần kết nối Một máy tính là đủ. Internet. Với sản phẩm “tiền gửi trực tuyến cố định”, các công ty có thể sử dụng hệ thống sao kê điện tử, SMS bank (SMS được gửi) và “ngày đáo hạn” của thanh toán tự động để tối ưu hóa các nguồn thanh khoản không hợp lệ của họ một cách thực tế, nhanh chóng và an toàn Lợi nhuận. — Ngoài ra, công ty có thể trưởng thành và rút tiền bất cứ khi nào cần tiền theo đặc điểm kinh doanh của mình. Đây là hình thức quản lý quỹ hiệu quả, hiện đại và an toàn nhất do Tech tạp chí thực hiện cho các doanh nghiệp.

(Nguồn: Techuite)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *