Con trai của Đặng Thanh Tâm đã ký thỏa thuận mua 10 triệu cổ phiếu KBC

Theo thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh, Đặng Nguyễn Quỳnh Anh, con trai của ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (mã chứng khoán: KBC), đã ký hợp đồng mua 10 triệu d ‘. Trước khi giao dịch, con trai ông Tân Rút không nắm giữ cổ phiếu nào.

Thông tin từ báo cáo quản lý năm 2012 của Ngân hàng Nanyue, đảng viên là Đặng Thành Tâm (Đặng Thanh Tâm) là thành viên hội đồng quản trị, cho thấy Năng Nguyễn Quỳnh Anh còn “trẻ” và không có chứng minh nhân dân .

Theo hồ sơ, từ ngày 17 tháng 1 đến ngày 27 tháng 1 năm 2014, 10 triệu cổ phiếu đã được mua bằng cách liên lạc để đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân hoặc thỏa thuận đăng ký. Nếu thành công, Đăng Nguyễn Quỳnh Anh sẽ sở hữu 3,45% vốn nhượng bộ Kinh Bắc, trong khi cha anh sở hữu gần 35%. Ông cũng là con trai đầu của ông Đặng Thành Tâm và trở thành cổ đông của công ty do ông thành lập.

Hiện nay, ông Đặng Thành Tâm và vợ là ông Nguyễn Thị Kim Thành có 4 người con, bao gồm Đặng Nguyễn Quỳnh Anh, Đặng Nguyễn Nam Anh, Đặng Nguyễn Duy Anh và Đặng Nguyễn Bảo Anh .

Vào lúc kết thúc giao dịch vào ngày 14 tháng 1, giá mỗi cổ phiếu của KBC là 10.100 đồng. Nếu mua với giá này, Quỳnh Anh phải chi khoảng 100 tỷ đồng. Mới đây, cổ đông Kinh Bắc cũng đã thông qua kế hoạch phát hành 100 triệu cổ phiếu (tương đương 1 nghìn tỷ đồng Việt Nam) để tăng vốn nhượng quyền để bù đắp nợ và bổ sung vốn lưu động.

Huyền Thu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *