Gửi tiền qua SWIFT

Trả lời:

ABBank cung cấp dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài thông qua Hệ thống viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu (SWIFT). Khách hàng có thể mua, vận chuyển và chuyển ngoại tệ sang du học, chăm sóc y tế, đi công tác, du lịch, thăm, thanh toán phí, lệ phí, lợi ích tương đối, thừa kế và giải quyết. Nếu cần, bạn có thể đến bất kỳ văn phòng giao dịch ABBank nào và mang theo các tài liệu sau:

– Yêu cầu mua, chuyển và chuyển ngoại tệ (theo định dạng ABBank). -Một bản sao của thẻ ID người nhận chuyển nhượng hoặc hộ chiếu – Hộ chiếu, thị thực hoặc các tài liệu khác chứng minh người thụ hưởng ở nước ngoài – Tài liệu chứng minh mối quan hệ cá nhân – Tài liệu chứng minh việc chuyển đến điểm đến ở nước ngoài. Nếu bạn muốn chuyển đô la Mỹ cho một thành viên gia đình của một tổ chức y tế, bạn phải cung cấp giấy chứng nhận y tế của tổ chức y tế nước ngoài và một bản sao biên nhận điều trị, hoặc thư gốc bằng chứng đi ra nước ngoài cho tổ chức y tế. Trong nước, vui lòng cung cấp một bản sao của đề xuất chi phí hoặc chi phí ước tính của tổ chức y tế nước ngoài.

Độc giả cần đề xuất và có thể gửi câu hỏi đến: ebank@vnexpress.net.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *