Người Việt Nam ở nước ngoài có nên kiếm 7 tỷ đô la trên đường về nhà?

Tôi tên là Việt Kiều và tôi muốn kết hôn và định cư ở đây. Kinh tế của tôi hơn 7 tỷ đồng, nhưng tôi không biết làm kinh doanh, và tôi không muốn vợ tương lai làm việc chăm chỉ.

Tôi đang xem xét một kế hoạch đầu tư vào tiền thuê hoặc tiền gửi bất động sản. Ngân hàng quan tâm, xin hãy giúp tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *