Ngân hàng nào có lãi suất tiết kiệm cao nhất hiện nay?

Với giới hạn lãi suất mới được thiết lập có hiệu lực vào ngày 13 tháng 5, ngân hàng đã tăng lãi suất tiền gửi từ thời hạn một tháng lên dưới 6 tháng, từ mức cao nhất 4,75% lên đến 4, 25%. 6 tháng trở lên, lãi suất của nhiều ngân hàng như MB, VPBank, ACB, VIB, BacABank, OCB, Kienlongbank, Oceanbank, CBBank, v.v … đã giảm từ 0,1% xuống 0,3%. Các thống kê sau về tỷ lệ tiết kiệm cao nhất dựa trên 5 Vào ngày 14, số tiền của đơn đăng ký không vượt quá 1 tỷ đồng và thời hạn hiệu lực là một năm hoặc ít hơn, bao gồm phòng vé và tiền gửi trực tuyến. Lãi suất này là danh sách chính thức và không bao gồm thỏa thuận thực tế giữa ngân hàng và từng khách hàng (khách hàng, VIP, người gửi tiền).

Vì lãi suất tiền gửi trực tuyến thường cao hơn 0, 1-0, 3% hoặc thậm chí cao nhất so với 0,6% của tiền gửi đối ứng, kết quả thống kê chủ yếu là lãi suất được gửi trực tuyến.

* Ngoài lãi suất, người tiết kiệm cũng nên chú ý đến: danh tiếng, chất lượng tài sản và dịch vụ ngân hàng

Quin Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *