Lãi suất ngân hàng cao nhất là gì?

Sau khi Ngân hàng Quốc gia Việt Nam áp đặt giới hạn lãi suất tối đa dưới 6 tháng kể từ ngày 13 tháng 5, mức độ của các điều khoản trong sáu tháng hoặc lâu hơn cũng giảm mạnh. Khi Standard Chartered Bank và CBBank mất vị trí đầu tiên, VietCapitalBank trở thành một trong năm ngân hàng được quan tâm nhất. Lãi suất thấp hơn lãi suất tối đa 1 tỷ đồng, và thời gian từ một năm trở xuống hiện là 8,3% thay vì 8,48% trước đây.

Các ngân hàng có vốn quốc gia, chẳng hạn như Ngân hàng Việt Nam, Ngân hàng và Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc đã giảm 0,2-0,3 trong giai đoạn quan trọng từ 6 tháng trở lên, tăng lãi suất từ ​​7% lên 6,5-6, 7%.

VPBank, ACB, SCB, NCB, BacABank, GPBank và nhiều ngân hàng khác cũng đã hạ lãi suất trong 6 tháng trở lên và tăng 0,1% xuống 0,2%. Trong số 5 ngân hàng hàng đầu có lãi suất cao nhất trên thị trường, thậm chí còn có Ba, như CBBank, VietCapitalBank và VietBank, cũng giảm xuống 0,5-1%. Trước đó, nhiều ngân hàng cũng bắt đầu giảm lãi tiền gửi trong 6 tháng kể từ giữa tháng 5, như MB, VPBank, VIB, OCB, Kienlongbank, Oceanbank …

Đến ngày 3/5, số tiền sẽ dưới 1 tỷ Việt Nam Shield, thời hạn từ một năm trở xuống, bao gồm các giao dịch qua quầy và tiền gửi trực tuyến. Lãi suất này là danh sách chính thức và không bao gồm thỏa thuận thực tế giữa ngân hàng và từng khách hàng (khách hàng, VIP, người gửi tiền).

Vì lãi suất tiền gửi trực tuyến thường cao hơn 0, 1-0, 3% hoặc thậm chí cao nhất so với mức 0,8% gửi tại quầy, kết quả thống kê chủ yếu là lãi suất gửi trực tuyến. Và ngân hàng-Quinn Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *