Làm thế nào để vay vốn từ Techkut?

Trả lời:

Ngân hàng Kỹ thuật và Thương mại Việt Nam, Techodar hiện đang triển khai chương trình “Tài trợ xuất khẩu nông, lâm sản thủy sản”. Từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 31 tháng 12, lãi suất hàng năm chỉ là 17,9% và không giới hạn cho vay.- — Các điều kiện vay chung trong kế hoạch này là các công ty sản xuất, chế biến và buôn bán nông sản, lâm sản và trái cây, cũng như xuất khẩu trực tiếp. Ngoài ra, công ty phải cam kết bán ngoại tệ rút ra trong kế hoạch kinh doanh cho Techkut. Các công ty tham gia chương trình sẽ tư vấn về phương thức thanh toán lãi dựa trên đặc điểm của công ty, nhằm hạn chế chi phí trả lãi và đảm bảo tối ưu hóa lợi nhuận cho vay của ngân hàng. Đối với công ty khó khăn trong việc lấy tiền ngân hàng với lãi suất ưu đãi thực tế, Techkut xin trích dẫn ví dụ cuối cùng, thanh toán cho Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau (Seaprimexco Việt Nam) hai giờ sau đó. Ngày TechBank áp dụng mức lãi suất ưu đãi. Theo như công ty, chế biến và xuất khẩu thủy sản là một phần của chương trình tài trợ lãi suất ưu đãi của Techkut, và mức lãi suất cụ thể phụ thuộc vào kế hoạch kinh doanh và mức độ tin cậy của ngân hàng đối với công ty. Công ty thiếu thông tin về giá trị, quy mô, hoạt động … của hợp đồng xuất khẩu, vì vậy TechBank không thể đưa ra lời khuyên cụ thể. Được sử dụng trong các công ty.

(Nguồn: Techuite)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *