Billiard Club cam kết bán nhiều hơn

Tôi dự định chỉ giữ 2 hoặc 3 bàn, đặc biệt là để bán lại tại nhà. Tôi không có kinh nghiệm nấu ăn, vì vậy tôi hy vọng những người có kinh nghiệm liên quan có thể giúp tôi thực hiện chiến lược này để thu hút khách hàng? Đặc biệt là về nguồn cung, tôi có thể lấy một lô nhỏ khoảng 3 đến 5 kg (vì tôi đã mở nó, vì vậy tôi không dám nhặt con bê).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *