Ngân hàng Việt Nam hy vọng sẽ thoái gần 5% vốn của Ngân hàng Sài Gòn

Hội đồng quản trị Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank, mã: CTG) vừa thông qua chủ trương thoái hơn 15 triệu cổ phiếu của Ngân hàng Sài Gòn, chiếm 4,91% vốn chủ sở hữu của ngân hàng.

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBankSc) – công ty con do VietinBank sở hữu trên 75%, đã được lựa chọn là đơn vị tư vấn và đấu giá số cổ phiếu này.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2018 của VietinBank, giá trị khoản đầu tư dài hạn mà ngân hàng nắm giữ là gần 171 tỷ đồng.

Năm 2016, Ngân hàng Việt Nam thông báo bán toàn bộ 5,48% cổ phần của Ngân hàng Sài Gòn với giá khởi điểm 10.800 đồng / cổ phần. Tuy nhiên, Ngân hàng Việt Nam chỉ có thể bán một phần nhỏ đấu giá và giảm tỷ lệ sở hữu tại Ngân hàng Sài Gòn xuống 4,91%.

Vụ chuyển nhượng “sở hữu chéo” ngân hàng Việt Nam được thực hiện cùng thời điểm khiến nhiều người rút vốn. các ngân hàng khác. Vietcombank mới đây cũng đã có thông báo về việc bán hơn 53 triệu cổ phiếu của Ngân hàng Quân đội (MB) để giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới 5%, sau khi ngân hàng này cũng thoái bớt cổ phần tại SaigonBank, OCB và Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng (CFC). . ) .

Minh Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *