15 bước để niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Singapore

Lý do vì sao giới giàu có thích Singapore – ngoại niêm yết là mục tiêu của nhiều công ty lớn tại Việt Nam. Các công ty Việt Nam như Hong Kong, Malaysia và Singapore đã thu hút được một số thị trường. Đặc biệt, nếu bạn muốn niêm yết thành công trên sàn giao dịch chứng khoán Singapore, bạn cần quan tâm đến 10 điều kiện và 5 bước sau.

Sở giao dịch chứng khoán Singapore (SGX) bao gồm một sàn giao dịch chính, một hội đồng quản trị chính GSX và một sàn giao dịch chính. Dưới cầu là GSX Catalist. Bo mạch chính GSX phù hợp với các doanh nghiệp lớn và chịu sự kiểm soát của Sở giao dịch quản lý và giám sát Singapore. GSX Catalist được quy định bởi sàn giao dịch chứng khoán và chủ yếu dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thời gian nhập GSX nhanh hơn và các tiêu chuẩn đăng ký dễ dàng hơn.

Các chuyên gia của PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC) gợi ý rằng nếu muốn đăng ký thành công trên SGX, các công ty Việt Nam nên có cuộc họp và trải qua 5 giai đoạn trong gần một năm. Đây là 10 điều kiện quan trọng để SGX niêm yết thành công. Yêu cầu tài chính: Lợi nhuận trước thuế lũy kế trong 3 năm gần nhất phải đạt ít nhất 7,5 triệu đô la Singapore (SGD), tương đương 122,24 tỷ VND. Trong số đó, lợi nhuận trước thuế phải đạt ít nhất 1 triệu đô la Singapore mỗi năm, tương đương 16,29 tỷ đô la Singapore. Hoặc, lợi nhuận trước thuế tích lũy trong 1 hoặc 2 năm qua ít nhất phải là 10 triệu đô la Singapore. -Chuẩn mực Báo cáo Tài chính: Tuân thủ Chuẩn mực Kế toán Singapore (SFRS), Hoa Kỳ (GAAP) và Chuẩn mực Quốc tế (IFRS). Kết quả hoạt động hàng năm phải được công bố trong vòng 60 ngày sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm và báo cáo tài chính hàng năm phải được công bố trong vòng 4 tháng. Đồng thời, kết quả kinh doanh quý phải được công bố trong vòng 45 ngày sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm, và công ty không phải công bố báo cáo tài chính quý. -Kiểm soát tài sản: Về kiểm soát tài sản, công ty phải duy trì hoạt động và quản lý của mình. Các hoạt động cơ chế trong toàn bộ kết quả kiểm tra.

Giá trị thị trường: Giá trị thị trường tại thời điểm phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tối thiểu là 80 triệu đô la Singapore (tương đương 1,3 nghìn tỷ đồng Việt Nam). Do đó, công ty phải có tình hình tài chính tốt, và hoạt động của công ty phải mang lại dòng tiền dương.

Cổ phiếu tự do chuyển nhượng: Tối thiểu 25% cổ phiếu của công ty phải có ít nhất 500 nhà đầu tư. Nếu giá trị thị trường vượt quá 1 tỷ đô la Singapore, lượng phát hành ra công chúng có thể giảm xuống còn 12%.

Quản trị công ty: Báo cáo quản trị công ty phải được nộp trong năm báo cáo thường kỳ và phải tuân thủ các tiêu chuẩn quản trị công ty của Singapore.

Thành phần hội đồng quản trị: Phải có ít nhất hai giám đốc độc lập cư trú tại Singapore để giải quyết xung đột quan tâm: công ty phải đang giải quyết Loại bỏ hoặc loại bỏ xung đột trước kế hoạch. SGX có thể chấp nhận các đề xuất để giải quyết hoặc loại bỏ xung đột lợi ích trong một khoảng thời gian nhất định sau khi đăng ký.

Phí đăng ký: Mức phí tối thiểu là 50.000 đô la Singapore và tối đa là 200.000 đô la Singapore. Phí đăng ký để đăng ký là 20.000 đô la Singapore và không được hoàn lại. Ngoài ra, công ty phải nộp tối thiểu 25.000 đô la Singapore mỗi năm và tối đa là 100.000 đô la Singapore.

Niêm yết bổ sung: thường phát hành dưới dạng trát để tránh nộp đơn. Ủy quyền. Ngoài ra, việc kiểm kê bổ sung cũng được thực hiện dưới hình thức quyền phát thải, trong trường hợp này cần phải có thư xin việc.

Sau khi đáp ứng đủ 10 quy định quan trọng trên, công ty sẽ bắt đầu quy trình. Phát hành lần đầu ra công chúng, và 5 bước sẽ được thực hiện trên bảng điều khiển chính của GSX.

Nộp hồ sơ IPO: Công ty sẽ đệ trình lên SGX để xem xét trong vòng 8 đến 12 tuần. Luật niêm yết (ETL): GSX sẽ cấp chứng chỉ cho các công ty đủ điều kiện sau khi quá trình xem xét hoàn tất.

Cung cấp tài liệu quảng cáo tạm thời: Công ty nộp tài liệu quảng cáo sơ bộ cho Ủy ban Tài chính và Tiền tệ Singapore (MAS). HKMA sẽ đăng bản cáo bạch này trên trang web của mình để các nhà đầu tư bình luận. Thời gian xem xét MAS dự kiến ​​sẽ kéo dài khoảng 4 tuần.

Đăng ký trong bản cáo bạch cuối cùng: Công ty đăng ký bản cáo bạch cuối cùng trên MAS và bắt đầu quá trình phát hành cổ phiếu ra công chúng. Báo giá và giao dịch GSX. (Theo Vietstock)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *