Vingroup tăng phạm vi kinh doanh

Công ty của ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục bổ sung cho ngành công nghiệp bên cạnh sức mạnh phát triển bất động sản và du lịch nghỉ dưỡng. Ảnh: Vinacorp

Vingroup (VIC) đã công bố bổ sung 7 đơn vị kinh doanh, đặc biệt là sản xuất điện, vận chuyển và phân phối, vận hành, xử lý và cung cấp nước, lắp đặt hệ thống điện, lắp đặt hệ thống cấp nước, thoát nước, sưởi ấm và điều hòa không khí; Thoát nước và xử lý nước thải, thu gom chất thải không nguy hại, dịch vụ hệ thống an ninh. VIC cũng hy vọng sẽ làm rõ ngành công nghiệp xây dựng đã được đăng ký. Do đó, ngành công nghiệp sẽ được tách ra để cụ thể hơn, đặc biệt là: xây dựng đường sắt và công trình đường bộ, xây dựng công trình công cộng, xây dựng các công trình dân dụng khác, sụp đổ, chuẩn bị bề mặt, lắp đặt hệ thống xây dựng khác, hoàn thành xây dựng, hoạt động xây dựng chuyên ngành khác.

Ít nhất ba tháng sau ngày 17 tháng 7, sẽ quyết định tăng ngành kinh doanh của Vingroup. Gần 90% cổ đông của VIC đồng ý với quyết định này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *