Quỹ trái phiếu mở cần có giấy phép

Ông Pan An, giám đốc điều hành của MB Investment Fund Management Co., Ltd. (MB Capital), cho biết rằng tài liệu ứng dụng quỹ mở mà công ty đã yêu cầu thành lập là quỹ đầu tư trái phiếu MBBF. Đây là danh mục đầu tư trái phiếu đầu tiên của Việt Nam. Các quỹ mở tập trung vào trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp được đảm bảo, tiền gửi có kỳ hạn và cho phép các nhà đầu tư trong nước tham gia vào thị trường trái phiếu trong nước một cách có tổ chức và chuyên nghiệp. Karma kỳ vọng các nhà đầu tư Nhật Bản sẽ đóng góp 30% đến 40% vốn khởi nghiệp.

Mục tiêu đầu tư của quỹ là đạt được lợi nhuận vượt quá lãi suất tiền gửi của quỹ. Các ngân hàng có uy tín thị trường tốt đảm bảo sự an toàn của các quỹ đầu tư. Dự kiến ​​sau khi có được giấy phép, MB Capital sẽ bắt đầu kế hoạch giới thiệu và cung cấp chứng chỉ quỹ mở MBBF cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trên thị trường.

Theo tuyên bố của ông Phan Anh, các quỹ đầu tư hiện đang rất quan tâm và mong các cơ quan chức năng đưa ra các ưu đãi thuế cho các nhà đầu tư vào các quỹ mở càng sớm càng tốt. Ngoài ra, sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhằm phổ biến giáo dục vốn mở cho các nhà đầu tư cá nhân cũng là một trong những điều kiện tiên quyết để thúc đẩy phát triển mô hình vốn mở của thị trường Việt Nam

— Cho đến nay, ít nhất hai công ty quản lý quỹ đầu tư Việt Nam và quản lý quỹ đầu tư MB Công ty đã áp dụng để tạo ra một quỹ mở. . Một số bộ phận khác cũng thúc đẩy việc thiết lập các yêu cầu quỹ mở. Theo mục tiêu của cơ sở nhà đầu tư được thực hiện bởi cơ quan quản lý tái cấu trúc, loại quỹ mở sẽ không chỉ giúp tăng thanh khoản thị trường, mà còn tạo ra nhiều nhà đầu tư tổ chức hơn.

Với sự hỗ trợ của nhiều công ty quản lý quỹ và thành viên thị trường, Bộ Tài chính đã ban hành luật và quy định cho phép thành lập quỹ mở vào cuối năm 2011. Tuy nhiên, để làm cho quỹ mở, thu hút dòng vốn đầu tư công và khiến nó hoạt động bình thường, Ủy ban Chứng khoán và Bộ Tài chính cần giải quyết ít nhất ba vấn đề pháp lý. Đầu tiên là xây dựng chính sách thuế cho các nhà đầu tư trong các quỹ mở. Thứ hai là các quy định về tỷ lệ tối đa của các nhà đầu tư nước ngoài trong các quỹ mở. Thứ ba là các quy định về hệ thống kế toán của các quỹ mở …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *