28 công ty quản lý ít hơn 100 tỷ đô la tiền lãi

Tài sản của các công ty quản lý quỹ đã giảm. Cuối năm 2011, có 47 công ty quản lý quỹ được Ủy ban Chứng khoán phê duyệt với tổng số vốn xấp xỉ 2.632 tỷ đồng. Công ty quản lý quỹ đã ban hành báo cáo tài chính chi tiết với tổng lợi nhuận khoảng 86 tỷ đồng. Trong số đó, 17 công ty đạt lợi nhuận 136 tỷ đồng, và 11 công ty bị lỗ với khoản lỗ xấp xỉ 50 tỷ đồng. -Vietinbank Capital đạt mức lãi 41,8 tỷ đồng từ ngày 26 tháng 10 năm 2010 đến ngày 31 tháng 12 năm 2011. Là doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất. Manulife Asset Management là công ty thua lỗ lớn nhất trong năm 2011 (hơn 9 tỷ USD). VFM quản lý bốn quỹ đầu tư, ba trong số đó được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, với tổng tài sản vượt quá giá trị vốn là 3 nghìn tỷ đồng. Năm 2011, chỉ có 7,8 tỷ đồng. VFM chỉ đạt 9,7 tỷ đồng vào năm ngoái.

SSIAM là quỹ quốc gia lớn nhất của các công ty quản lý và các thành viên của SSI (vốn 1,7 nghìn tỷ đồng) cũng chỉ ghi nhận 37 tỷ đồng. Doanh thu và lợi nhuận trước thuế là 5,1 tỷ đồng. Năm 2011, doanh thu của SSIAM tăng 10% so với năm 2010.

Năm 2011, có 10 khoản lãi từ 10 công ty quản lý quỹ với đơn vị 1 tỷ đồng. -Như tháng 7 năm 2011, chỉ có 15 công ty quản lý quỹ. Các công ty này quản lý 24 quỹ đầu tư với giá trị vốn ban đầu khoảng 14,426 tỷ đồng. 32 công ty quản lý quỹ khác chủ yếu kiếm lợi nhuận thông qua các quỹ ủy thác đầu tư.

Danh sách các quỹ đầu tư quốc gia được SSC phê duyệt là vào tháng 7 năm 2011. — (Theo Tin tức Việt Nam)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *