FPT trao đổi hơn 19,83 triệu cổ phiếu với các công ty con

Do đó, 4.252.372 cổ phiếu FPT sẽ được phát hành cho các cổ đông hiện hữu của FPT IS. Cổ đông của FPT IS sẽ nhận được cổ phiếu mới với tỷ lệ 1: 1.22 (một cổ phiếu FPT IS sẽ nhận được 1.22 cổ phiếu FPT).

12.794.014 cổ phiếu FPT sẽ được phát hành cho các cổ đông hiện hữu của Phần mềm FPT (Phần mềm FPT), tỷ lệ chuyển đổi của phần mềm FPT là 1: 1. Cũng thế. FPT cũng đã phát hành 2.784.600 cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu của FPT Trading (FPT Trading), với tỷ lệ chuyển đổi là 1: 0,91

Hạn chót cho danh sách cổ đông FPT IS, FPT Software và FPT Trading trao đổi thời gian cho chương trình trao đổi chứng khoán Từ ngày 27 tháng 6 năm 2011 đến ngày 25 tháng 7 năm 2011.

Chuyển đổi cổ phần của công ty con thành công ty mẹ để thực hiện hợp nhất tất cả các hành động nội bộ của FPT thành một (một FPT) .

Kỳ Duyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *