Hành động của DCC đã được cảnh báo

Trong báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2010, Descon đã mất 18,16 tỷ USD. Theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh, khi lợi nhuận sau thuế của năm âm, chứng khoán của công ty sẽ được đặt trong khu vực cảnh báo.

Vào ngày 30 tháng 8, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã nhắc nhở CDC lần thứ hai về thư tiết lộ chậm. Hai công ty đã không nộp báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hàng năm trong hai quý đầu năm nay và họ cũng không trải qua đánh giá sáu tháng. Bộ cũng yêu cầu Descon hoàn thành nghĩa vụ của mình kịp thời và công bố các báo cáo này trước ngày 8 tháng 9.

Vốn cổ phần của Descon là 103,0 tỷ đồng, 10,3 triệu cổ phiếu được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán và đã được giao chính thức. Được dịch vào ngày 12 tháng 12 năm 2007. Các ngành công nghiệp chính là xây dựng, lắp đặt, bảo trì các tòa nhà công nghiệp và dân dụng …

Do đó, số lượng bộ phận cần ống cảnh báo sẽ tăng lên 4, bao gồm: VES, DDM, VSG và DCC; FBT, TRI là 2 Mã điều khiển, lấy 6 chuẩn độ làm điều khiển: CYC, CAD, BAS, VKP, MHC, IFS. DVD sẽ bị xóa trước ngày 5 tháng 9.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *