Ngân hàng Xuất nhập khẩu mua cổ phiếu của chính mình để giảm chi trả cổ tức

Ngân hàng Liên minh xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, Ticker: BEI) vừa thông báo rằng họ dự định mua cổ phiếu của chính mình lần đầu tiên từ ngày 18 tháng 12 đến ngày 16 tháng 1 năm 2014. Do đó, ngân hàng có kế hoạch mua lại 11 triệu cổ phiếu. Và nhận được ít nhất 330.000 cổ phiếu thông qua các mô hình thâm nhập và phù hợp. Đây là một phần trong thông báo của Eximbank vào tháng trước để mua lại hơn 61 triệu cổ phiếu của chính cổ phiếu này.

Eximbank sẽ mua lại ít nhất 330.000 cổ phiếu EIB làm cổ phiếu của chính mình trong vòng đầu tiên. Ảnh: Cao Tang – Giá mua không vượt quá 14.500 đồng / cổ phiếu, cao hơn giá đóng cửa của EIB vào ngày 6/12 (13.100 đồng). Nguồn vốn của giao dịch đến từ vốn thặng dư và quỹ đầu tư phát triển.

Theo giải thích của Ngân hàng Xuất nhập khẩu, mục đích của giao dịch này là giảm áp lực về cổ tức và bảo vệ quyền lợi. cổ đông. Trong ba năm qua, cổ tức của EIB đã cao hơn 10% và phần lớn được trả bằng tiền mặt. Eximbank dự kiến ​​tỷ lệ cổ tức năm 2013 sẽ là 12% và nguồn thanh toán của nó là lợi nhuận sau thuế cho cả năm. Hiện tại, ngân hàng có hơn 1,2 tỷ cổ phiếu đang lưu hành niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.

Trước đây, do số lượng lớn các ngân hàng xuất nhập khẩu, đề xuất của Ngân hàng Xuất nhập khẩu mua lại cổ phiếu của chính mình đã gây ra cảm giác trong giới đầu tư. Vào thời điểm đó, nhiều chuyên gia tài chính tin rằng mục đích chính của việc mua lại cổ phiếu của Eximbank có liên quan đến việc tái cấu trúc cổ đông.

Ngoài ra, kế hoạch cũng giúp ngân hàng giảm dòng tiền. Ngân sách cho cổ tức cuối năm và các kế hoạch khác. Tuy nhiên, ông Le Hongdun, Chủ tịch Ngân hàng Xuất nhập khẩu, sau đó đã xác nhận rằng các cổ đông lớn đã không chuyển nhượng cổ phần đã mua.

50,7 triệu cổ phiếu còn lại tương đương với 4,11% vốn đăng ký của công ty. Trong giai đoạn thứ hai, ngân hàng chưa công bố một kế hoạch cụ thể. Trước khi gia nhập Ngân hàng Xuất nhập khẩu, Ngân hàng Sài Gòn Tongtian (Sacombank, mã chứng khoán: STB) và Ngân hàng Châu Á (mã chứng khoán: ACB) cũng đã mua hàng triệu cổ phiếu của riêng họ, nhưng chúng không khớp với toàn bộ đơn đặt hàng. -Tương Vi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *