Bà Huyền Như tiếp tục làm sếp của Công ty Chứng khoán Phương Đông

Hội đồng quản trị của Công ty Chứng khoán Phương Đông (ORS) đã triệu tập một cuộc họp vào cuối tuần để xem xét lại tư cách thành viên của bà Nhu.

Quản lý cấp cao của Công ty Chứng khoán Phương Đông nói với VnExpress.net, Hội đồng quản trị đã bị bà Huỳnh Thị Huyền thu hồi. Tuy nhiên, sau khi xem xét các điều kiện pháp lý, ban giám đốc không thể tìm thấy đủ lý do để làm điều đó. Trường hợp “Lừa đảo tỷ đô” đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư chứng khoán. Ảnh: BH .

Ông nói rằng bà Nhu đã được bầu vào hội đồng quản trị kể từ tháng 5 năm 2011 và không vi phạm bất kỳ quy định nào của công ty. . Ngoài ra, việc bị các cơ quan thực thi pháp luật giam giữ không phải là yếu tố xác nhận rằng bà Nhu đã vi phạm luật pháp vào thời điểm đó. Người phụ trách ORS cho biết: Mẹ Cô Nhu vẫn có quyền công dân, vì vậy ngay cả khi bị giam giữ, cô vẫn có khả năng hành động, vì vậy cô không thể từ chức thành viên hội đồng quản trị. Không tham gia vào sự kiện và tổ chức các cuộc họp hội đồng quản trị trong sáu tháng liên tiếp. Tuy nhiên, nó cũng mất thời gian, bởi vì ông đã được bầu vào hội đồng quản trị vào ngày 18 tháng 5 (tức là 4 tháng trước).

Được mở bởi một nhóm các cổ đông có tài khoản trong công ty. Các công ty chứng khoán khác đã bỏ phiếu trong hội đồng ORS với tổng tỷ lệ bỏ phiếu là 16%.

“Hội đồng quản trị của ORS có 7 thành viên. Nhóm cổ đông chiếm 16% cổ phần sẽ được bầu tự động với sự đồng ý của các cổ đông khác. Nếu cô ấy đủ điều kiện để loại bỏ hội đồng quản trị của cô Như, cô cũng phải bầu một đại diện khác Hãy đến để đại diện. Nhóm cổ đông này sẽ thay thế “, đại diện công ty cho biết. Kỳ Duyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *