Các quỹ nước ngoài đã chuyển quyền sở hữu hàng chục triệu cổ phiếu VPBank và Masan

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã công bố nhiều lần chuyển nhượng cổ phần vào tuần trước.

Chi nhánh Credit Suisse Singapore đã hoàn tất việc chuyển quyền sở hữu 27,7 triệu euro cổ phiếu MSN của Tập đoàn Masan (tương đương gần 2,4 euro). Vào ngày 4 tháng 4, tỷ lệ vốn đăng ký đã được phân bổ cho 6 cá nhân.

Trong số đó, ông Nguyễn Lê Đức Minh nhận được nhiều lần chuyển nhượng cổ phần nhất. Với gần 6 triệu đơn vị, ông Nguyễn Đức Cường được theo sát với 5,2 triệu cổ phiếu. Hai người đã chuyển 4,8 triệu MSN, bao gồm ông Trần Quốc Anh và ông Thái Minh Hoàng. Ngoài ra, ông Trần Văn Thịnh và ông Nguyễn Trung An cũng có được quyền sở hữu 3,5 triệu đơn vị mỗi căn.

Giá đóng cửa của cổ phiếu MSN tuần trước là 88.300 đồng, và số lượng cổ phiếu được chuyển nhượng với số lượng lớn là khoảng 2,4 nghìn tỷ đồng.

Cũng trong tuần trước, Quỹ cơ hội JPMorgan Chase Việt Nam đã chuyển quyền sở hữu 16,5 triệu cổ phiếu VPB của Ngân hàng thịnh vượng Việt Nam sang hai quỹ khác: Quỹ công ty nhỏ WF Asia (11,25 triệu cổ phiếu) và Quỹ Arjuna (5,25 triệu cổ phiếu). ) .

Vào cuối tuần giao dịch, giá cổ phiếu của VPB là 20.050 đồng. Do đó, giá trị cổ phiếu chuyển nhượng giữa các quỹ nước ngoài là xấp xỉ 331 tỷ đồng.

Ngoài hai giao dịch này, cổ phiếu MWG của Tập đoàn Đầu tư Thế giới Di động cũng được đưa vào thông báo. Quyền sở hữu của VSD đã chuyển hơn 1,6 triệu đơn vị. Tổng giá trị chuyển nhượng quyền sở hữu ước tính khoảng 134 tỷ đồng. – Kết thúc tuần giao dịch cuối cùng, chỉ số VN đạt 989,26 điểm, tăng 0,87% so với tuần trước. Trong tuần đầu tiên của tháng 4, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn là những người mua ròng, với số tiền mua ròng của họ vượt quá 18,2 nghìn tỷ đồng, tương đương 186 tỷ đồng. Nếu bao gồm tháng 4, nhà đầu tư nước ngoài là người mua ròng và đã duy trì vị thế người mua ròng trong tháng thứ tám liên tiếp kể từ tháng 9 năm 2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *