TCBS có kế hoạch chi 450 tỷ đồng để mua cổ phần của MIK Group

Công ty Chứng khoán Công nghệ (TCBS) vừa công bố nghị quyết phê duyệt khoản đầu tư vào cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vietnam MIK (MIK) với giá trị tối đa 450 tỷ đồng. Mua tối đa 45 triệu cổ phiếu MIK với giá không quá 10.000 đồng mỗi cổ phiếu. Người bán là một cổ đông cá nhân của MIK.

Việc mua cổ phiếu nên được hoàn thành trong vòng 3 tháng kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực. Đồng thời, công ty chứng khoán cũng tuyên bố rằng họ sẽ không nắm giữ cổ phiếu MIK trong hơn 12 tháng kể từ ngày đầu tư.

TCBS là công ty con của Ngân hàng Công nghệ và Ngân hàng Thương mại Việt Nam (Techkut), nắm giữ gần 94,5 cổ phiếu. %. Theo báo cáo thường niên, TCBS đạt doanh thu gần 1,9 nghìn tỷ đồng trong năm 2018, với lợi nhuận trước thuế là 1,532 tỷ đồng. Đóng góp chính của công ty là bộ phận tư vấn phát hành trái phiếu, chiếm hơn 81% thị trường môi giới trái phiếu trên HoSE và hơn 40% tổng thị trường tư vấn phát hành trái phiếu. — Minh Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *