Tìm hiểu về tài liệu thiết kế giao diện phần mềm

Kính gửi máy tính! Hiện tại, tôi muốn tìm tài liệu về thiết kế giao diện hoặc tài liệu về giao diện chương trình phần mềm (cách thiết kế các tiêu chuẩn, các vấn đề cần xem xét khi thiết kế giao diện chương trình …). Vậy tôi nên tìm những tài liệu liên quan ở đâu? Cảm ơn, tôi đang sử dụng Visual C ++ để phát triển phần mềm.

Trần Huyền Anh

Xin gửi đến: vitinh@vnexpress.net.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *